Når du har gjort noe én gang, så er du bedre på det enn da du ikke hadde gjort det noen ganger.

Når du har gjort noe ti ganger, så er du bedre på det enn da du bare hadde gjort det én gang.

Når du har gjort noe 50 ganger, så er du bedre på det enn da du hadde gjort det 10 ganger.

Skjønner du hvor vi vil?

Vi i ata har hjulpet veldig mange mennesker med å bygge hjemmegym, treningssenter, CrossFit-box, functional fitness-gym, hotellgym, bedriftsgym med mer. Vi har også selv drevet gym, og vi driver gym i dag.

Dette anser vi at gir oss en stor fordel i den forstand at vi synes vår business er bra når andre, dem vi jobber med, gjør det bra. Hvis vi kan hjelpe våre kunder til å gjøre det bra, så har vi gjort det bra.

Og med den erfaringen vi har med oss, som illustrert i innledningen, så har vi en sterk tro på at vi kan hjelpe våre kunder til å gjøre det veldig bra.

Når du først kontakter oss via telefon eller e-post, så ser prosessen ut som følgende:

  1. Vi avtaler et møte for å bli bedre kjent og for at vi skal forstå hva du ønsker å bygge. Hva er dine behov? Hva er dine drømmer?
  2. Du får et skreddersydd forslag på hvordan prosessen kommer til å se ut.
  3. Vi leverer en 3D-tegning over prosjektet ditt.
  4. Vi jobber sammen for å få drømmen din til å gå i oppfyllelse.

Unngå å gjenta våre feil!

Når vi føler at vi har dannet et godt bilde av hva du ønsker, så begynner vi i felleskap å diskutere ulike løsninger. Her hjelper vi deg til å unngå feil – de fleste feil har vi gjort selv og dermed lært av!

Det være seg alt fra leiekontrakt til rekruttering av rett personell, verdiarbeid, å tegne opp senteret, datasystemer, PT-virksomhet, årsplan, markedsplan, budsjett, leasing og mye mer.

Dette er en del av det vi kaller #theataexperience