Et ata-produkt blir til: idéfasen

Vi er opptatt av åpenhet og transparens rundt vår produksjon og våre produkter. I denne…