- Pandemien har krevd omstillinger

Lagerdrift er en stor utgift i mange bransjer, og ofte er det mest lønnsomt å være minst mulig…