Kundeundersøkelse til driftsansvarlig på sentre som har utstyr fra ata