- Pandemien har krevd omstillinger

Lagerdrift er en stor utgift i mange bransjer, og ofte er det mest lønnsomt å være minst mulig…


- Staten bør sponse dem som tar tak i helsa si

Målet deres er å gi samme service på landet som du får i byen. Gleden var derfor stor da 900 ivrige…