Publisert

Forskningsparkens nye treningsrom for bedriften er etterspurt i brukerundersøkelser

Nylig åpnet Forskningsparken i Oslo sitt nye og freshe treningsrom for de over 300 bedriftene som holder til ved Blindern. De har skapt en møteplass for virksomheter fra næringsliv, inkubatorer, klynger, forskning og akademia.

– Et slikt treningsrom har vært etterspurt av leietakere ved årlige brukerundersøkelser i mange år, forteller prosjektleder Espen Kildebo Jensen i Forskningsparken.

Forskningsparkens formål er å legge til rette for verdiskaping fra vekstbedrifter og kommersialisering av forskning. At de som holder hus her er kloke hoder som verdsetter å prioritere helse er det ingen tvil om.

Fant ata via Google

– Foreløpig har vi færre brukere av treningsrommet enn vi hadde trodd. Antageligvis vil dette ta seg opp ut over høsten. Mange begynner å trene inne igjen samt bindingstider på eksisterende treningssenter utløper, sier Kildebo Jensen.

Da de hadde et rom ledig som kunne benyttes innhentet de tilbud på treningsutstyr fra tre leverandører. Det var da ata, som de aldri før hadde hørt om, dukket opp i et Google-søk.

forskningsparken

– Samarbeidet har fungert godt, vi har fått gode innspill på valg av utstyr og rask respons underveis, synes Forskningsparken.

Rommet ble pusset opp, malt i Forskningsparkens farger, og kjøling og ny belysning ble satt inn før treningsutstyret kom på plass. På forhånd hadde de en viss idé om om hva slags utstyr de ønsket, men dette ble i samarbeid med ata justert noe.

Ønsker ikke støttemedlemmer

Treningsrommet er et tilbud til ansatte i Forskningsparken (ca 2500 personer), men er kun tilgjengelig for betalende medlemmer.

Prisen er 1200 kr pr halvår og må forlenges hvert halvår om man vil fortsette.

– Vi har ikke løpende forlengelse da vi ikke ønsker «støttemedlemmer», men medlemmer som faktisk bruker rommet, forteller Kildebo Jensen.

Foreløpig har de satt et øvre tak på 100 medlemmer.

forskningsparken

Treningsrommet for bedriftene konkurrerer mot giganten

De har nemlig Oslos største treningssenter (Domus Atletica) 500 meter opp i veien. Der har de en samarbeidsavtale og alle Forskningsparkens leietakere får rabattert medlemskap.

– Vårt treningsrom var derfor ikke ment som noen konkurrent til Domus, men et in-house lavterskel tilbud, presiserer Kildebo Jensen. Han påpeker at de synes rommet har blitt bedre enn forventet og at det definitivt er i stand til å «stjele» noen kunder fra Domus.