Publisert

Trening i arbeidstiden: en kilde til god helse og trivsel

Trening bør være inkludert i arbeidstiden mener forskerne. Fysisk aktivitet er en kilde til god helse og trivsel, både i hverdagslivet og på arbeidsplassen. Vi løper ikke lenger for å overleve, mange brødfør seg ved å sitte foran skjermen.

 

Mange av oss kan føle på den typiske “rastløsheten” når det blir for mange timer på rumpa. Og dessverre, en god del av Norges befolkning har for mange timer stillesitting på jobb. I en artikkel fra Wold & Samdal (2019) om god helse og trivsel, viser de til at kun 20% av befolkningen tilfredsstiller de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Det vil si at 4 av 5 ikke oppnår helseanbefalingene. Det kan være mange grunner til at disse anbefalingene ikke er oppfylt, slik som tid, psykiske faktorer, fysiske faktorer, interesse, sosiale faktorer, økonomiske faktorer ol.

I en videre undersøkelse fra Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan (2004) fremkommer det at ca 3/4 ønsker å bruker mer tid på fysisk aktivitet. ca 42% svarte at trening i arbeidstiden kunne hjelpe dem å bli mer fysisk aktive. Dette hvis det ble satt av tid nok i løpet av arbeidsdagen.

 

God helse og trivsel: Vi løper ikke lenger for å
overleve, mange brødfør seg ved å sitte
foran skjermen. 

 

De offentlige anbefalingene tilser at vi skal være aktive i 30 minutter hver dag, og det bør være akseptabelt å bruke pausen på trening. Arbeidsgiver skal i tilknytning til HMS (regulert i Arbeidsmiljøloven) vurdere tiltak som fremmer fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Hva med å arrangere felles transporttrening til/fra jobb? Dette er sosialt, effektivt og du banker inn disse 30 minuttene rimelig fort.

Friske og fornøyde medarbeidere er ikke bare viktig for den generelle kulturen på arbeidsplassen, men det hjelper deg også å bli mer kreativ av natur. Vi kan kanskje kalle det “smart mosjon”.

Har du tenkt over fordelene aktive arbeids-pauser kan gi deg?

  • Du blir bedre rustet til å tåle stress og press på jobb
  • Du kan potensielt trene gratis
  • Det kan bidra til et bedre arbeidsmiljø
  • Du får mer fritid
  • Styrketrening kan motvirke diverse plager (kontorkroppen)

 

Kilder/

Helse- og omsorgsdepartementet. (2004). Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009. Lokalisert på http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Handlingsplan_2005-

Wold, B. & Samdal, O. (2009). Levevaner: individuelle valg eller sosiokulturelle produkter? I J. G. Mæland, J.I. Elstad, Ø. Næss, & S. Westin (Red.). Sosial epidemiologi: sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt (s. 83-95). Oslo: Gyldendal akademisk.