Publisert

Fordeler med trening for barn

av Soroush Jozani

I tidligere artikler har vi snakket om hvor tidlig barn kan trene og hvordan man som trener bør tenke når man kommuniserer med barn. Fordi det å la barn finne seg tilrette i idrett og organisert aktivitet, som lar dem bruke kroppen på en naturlig måte, er så viktig for oss, vil vi i denne artikkelen ta for oss de fysiske, psykiske og sosiale fordelene med trening for barn.

Disse fordelene er det, som du kanskje allerede vet, mange av. Denne artikkelen kommer utelukkende til å ta for seg fordelene – og ikke fremgangsmåten for trening for barn. Det kommer senere, enten her som artikkel, eller i bokformat.

La oss begynne med de fysiske fordelene:

Dersom barn i tidlig alder begynner med allsidig fysisk aktivitet så vil de få et større bevegelsesrepertoar. Vår kropp er skapt for å være i bevegelse, og desto mer vi beveger oss på ulike måter, desto mer utvikles kroppen.

Du kan sammenligne det med at du lærer deg et språk i ung alder. Som barn og ung tar du mye lettere til deg nye ord, og selv om du ikke har brukt det på lenge, vil du raskt kunne komme inn i det du lærte som barn.

Slik er det også med trening og fysisk aktivitet. Før man blir voksen har man så mye tid til rådighet! Barn trenger ikke tenke på å lage mat, vaske og betale regninger, men kan utelukkende fokusere på å utvikle sitt bevegelsesrepertoar (selv om de kanskje ikke tenker på leken de gjør som akkurat dét).

Dine barns bevegelsesrepertoar kan være én bok eller et helt bibliotek. Jo tidligere de får begynne med å hoppe, bryte, klatre, kaste, falle og mer, desto bredere vil deres ferdigheter bli etter hvert som årene går.

Når denne læringen attpåtil skjer under trygge og frie forhold, kan mye fantastisk skje i barnas utvikling. Om de har trygghet, så våger de å eksperimentere og teste seg frem, og da bygger de attpåtil selvtro, selvtillit og kreativitet.

Over til de psykiske fordelene:

Alle som har barn vet at de av natur er fulle av energi (ofte uforståelig mye i forhold til hvor lite de spiser). Energinivået er likevel ulikt fra barn til barn, og det kan være gull verdt å ta seg tid til å la barna bruke opp energien sin. Å stimulere til det har mange fordeler.

Mange studier fra de seneste årene viser at konsentrasjonen blir bedre av å være i fysisk aktivitet, ergo kan man faktisk få bedre resultater på skolen om man er fysisk aktiv.

Utover det så frigjør også fysisk aktivitet lykkehormoner som sørger for at barn som kanskje har det tøft på skolen eller hjemme blir gladere.

Vi har alle hørt barn si at de er trøtte og slitne etter en dag i barnehage eller skole og at de bare vil være hjemme. Og det er akkurat disse dagene det er viktig å få dem i aktivitet (skulle de være veldig trøtte og ikke i stand til annet enn å sove, så skal man selvsagt ikke dra dem ut). Husk at barna er mennesker som deg selv. Spør deg selv: Sist gang du var trøtt og sliten og ikke ville dra på trening, men gjorde det likevel – angret du etterpå?

Og sist, men ikke minst: De sosiale fordelene

Å leve som et menneske i et samfunn kommer med mange uskrevne regler.

  • Hvordan behandler jeg noen om jeg har gjort noe feil?
  • Hvordan håndterer jeg mine følelser?
  • Hvordan interagerer jeg med nye mennesker?
  • Hvordan er jeg en lagspiller?
  • Når skal jeg være en lagspiller, og når skal jeg tenke på meg selv?

Dette er bare noen av de mange spørsmålene barn må finne ut av mens de vokser opp. Å bare fortelle uten å vise er sjelden veien å gå. Her er det å være i fysisk aktivitet i gruppe helt fantastisk.

Å være en del av et lag der du må samspille og samarbeide med andre mennesker er en del av å være et flokkdyr. Her får barna fysisk, psykisk og sosial stimuli.

 

Vi håper denne artikkelen gir dere inspirasjon til å prioritere fysisk aktivitet med barna. Husk at det ikke handler om å gjøre dem til toppatleter, men å gi dem gode forutsetninger til å like fysisk aktivitet og samtidig gi dem lærdom om livet.

 


 

Helt til slutt: Et utdrag fra psyskolog Hedvig Montgomerys bok ”Foreldremagi”

Skap en familie der barn og voksne lever sammen, ikke bare ved siden av hverandre eller for hverandre.

Barn ønsker å høre til, de vil være del av noe og delta. Barn er ingen oppgave eller plikt, de er en del av flokken.

Plant ikke blomster til barna, plant blomster med barna. Bak ikke brød til barna, bak brød med barna. Gjør ikke husarbeid for dem, gjør det med dem. Skap ikke trivelige kvelder for dem, gjør det med dem.

Målet er å leve sammen som en familie, ikke å ha barna som en oppgave. Dere er gjengen, dere er flokken.

Selv om det ikke alltid er mulig, og selv om det tar lengre tid, så prøv å gjøre så mye som mulig med dem. Det er den fremste formen for oppdragelse. Da lærer de mens de er med den de setter mest pris på: deg.